Historia i fakty

8 września 1867r.
Z inicjatywy dr Paczkowskiego przy współudziale ks. Rzeźnickiego i ks. A. Szamarzewskiego, zawiązała się "Spółka pożyczkowa dla Miasta Kostrzyna i Okolicy".
Pierwszy Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd stanowili: Andrzej Koperski (dyrektor), Michał Konieczny (kontroler) i Antoni Niklewski (podskarbi). Dziewięcioosobową Radę Nadzorczą tworzyli: Jan Chmielewski - prezes, Józef Borkowski - wiceprezes, Piotr Świerkowski - sekretarz oraz członkowie: Łukasz Trębczyński, Stanisław Średziński, Wojciech Markiewicz, Wincenty Jakubowski, Teofil Markiewicz i Walenty Mizerski. Organem Spółki były w tym czasie "Orędownik" i "Posener Zeitung".
2 kwietnia 1871r.
Spółka kostrzyńska należała do Związku Spółek Zarobkowych i była akcjonariuszem Banku ZSZ.
Ze sprawozdania wynika, że była rentowna, nie notowała żadnych strat.
Koniec lat 80-tych XIX wieku
Spółka przekształciła się w "Bank Ludowy w Kostrzynie". Rozwój działalności Banku zahamowany został przez wybuch I wojny światowej.
1919r.
Burmistrz Kostrzyna – Ludwik Miklaszewski założył Kasę Oszczędności. W okresie inflacji (1921-22) jej działalność została zawieszona. Kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych również nie sprzyjał działalności kasy. Dopiero końcowe lata przed wybuchem II wojny światowej stały się pomyślne.
Kwiecień 1945r.
Bank wznowił działalność jako Kasa Oszczędności z odpowiedzialnością ograniczoną. Siedziba Kasy zlokalizowana była przy ul. Rynek 19 w Kostrzynie. Kierował nią wówczas Stanisław Wróblewski - I członek Zarządu.
Początek lat 50-tych
Ograniczenie działalności i samorządności Banku – równocześnie zmiana nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą.
1958r.
Spółdzielnia przyjmuje nazwę obowiązującą do dziś – Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
1975r.
Ograniczenie samodzielności Banku i podporządkowanie go Bankowi Gospodarki Żywnościowej
1983r.
Oddany do użytku zostaje wybudowany z własnych środków budynek przy ul. Warszawskiej 4, który stanowi obecną siedzibę Banku.
1990r.
Bank stał się w pełni samodzielną jednostką odpowiadającą za całokształt swojej działalności. Kondycja finansowa Banku jest bardzo dobra.
1991r.
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie podpisuje Umowę Zrzeszenia z GBW SA w Poznaniu.
2001r.
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Nekli. Powstał Oddział w Nekli.
23.11.2015r.
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie stał się uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB)
Obecnie
Bank jest prężnie działającą instytucją finansową. Jego nadrzędnym celem jest systematyczne podnoszenie jakości obsługi i produktów dla satysfakcji Klientów.