Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

Politykę Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Polityka informacyjna Banku określa: zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji i Polityki informacyjnej Banku.

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

Polityka zarządzania konfliktami interesów określa zasady identyfikacji, zapobiegania oraz zarządzania konfliktami interesów.  Ma ona na celu niedopuszczenie do naruszenia interesów klienta lub Banku.

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie