Cały czas zapominasz o rachunku za telefon, prąd, gaz, itp.???

Polecenie zapłaty, to usługa dzięki której płatności za faktury będą automatycznie pobierane wprost z Twojego rachunku.

Wystarczy, że udzielisz zgodę na stosowanie Polecenia zapłaty, a Bank wspólnie ze wskazanym wierzycielem będzie czuwał nad terminowym realizowaniem płatności.

Ze swojej strony musisz zapewnić środki na rachunku, który wskazałeś do obciążania poleceniem zapłaty.

 

Warunki i korzyści

1
Terminowe regulowanie płatności
2
Płatności sprawdzisz w historii swojego rachunku bankowego
3
Oszczędność czasu
4
Automatyczny przebieg transakcji