Władze Banku

Zarząd banku

Nowak Jolanta – Prezes Zarządu
Żołyńska-Łoza Agnieszka – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Główny Księgowy
Hodała Monika – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Rada Nadzorcza

Suchorski Bernard – Przewodniczący
Graczyk Andrzej – Z-ca Przewodniczącego
Kantorska Irena – Sekretarz
Chromiński Jan – Członek
Karalus Rafał – Członek
Korcz Zbigniew – Członek
Pielak Andrzej – Członek
Szczepański Andrzej – Członek