Karta do rachunku z wyodrębnionymi środkami pieniężnymi

Karta przedpłacona z funkcją zbliżeniową, jest instrumentem płatniczym, który umożliwia  korzystanie ze środków dostępnych na rachunku karty.

Klient sam decyduje ile środków przelewa na rachunek karty, dzięki czemu łatwo można kontrolować wydatki dokonywane kartą.

Kartę można wyrobić dla siebie jak i dla użytkownika karty.

Karta ważna jest 4 lata i nie jest wznawiana automatycznie.