Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

Wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeżenia można dokonać w Oddziale w Kostrzynie oraz w Oddziale w Nekli.
Bank przyjmuje zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w placówkach lub telefonicznie.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.