ESG to sposób zarządzania uwzględniający aspekty środowiskowe, społeczne i korporacyjne:

E – environmental (środowisko) to zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój

S – social responsibility (społeczna odpowiedzialność) to relacja Banku z otoczeniem, sposób oddziaływania na pracowników, klientów czy społeczność lokalną;

G – corporate governance (ład korporacyjny) to potrzeba stosowania wysokich standardów zarządzania i kontroli, by zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność

Dlaczego ESG jest ważne dla Banku? Przede wszystkim wpływa ono na reputację i stabilność rynkową/finansową Banku. Podejmowane działania mają na celu dostosowanie się  wymogów regulacyjnych  oraz  oczekiwań interesariuszy Banku co do prezentowania podejścia Banku do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Bank kieruje również dla Klientów ofertę kredytu gotówkowego „EKO” => więcej szczegółów TUTAJ

Informacje dodatkowe

OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Racjonalne gospodarowanie odpadami
 • Cyfryzacja przepływów informacji, korespondencji
 • Modyfikacja ogrzewania  i systemu oświetleniowego
 • Wymiana sprzętu na nowoczesny, energooszczędny
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
 • Sponsorowanie i promowanie wydarzeń sportowych
 • Oferowanie produktów kredytowych na cele związane z ochroną środowiska (Kredyt gotówkowy „EKO”);
 • Oferowanie finansowania infrastruktur niwelujących wykluczenia
ŁAD KORPORACYJNY
 • Realizacja inwestycji mających na celu oszczędność kosztów w przyszłości
 • Budowanie wizerunku Banku promującego nowoczesne zachowania środowiskowe i społeczne
 • Budowanie świadomości wśród pracowników promujących zachowania proekologiczne, tolerancję, otwarcie na różnorodność
 • Przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacja procesów