Jak skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Sprawdź warunki przyznania wsparcia i gdzie należy złożyć wniosek?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

Szczegółowe informacje na stronie:  https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/pozyczka-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-wsparcie-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-na-splate-miesiecznych-rat-kredytu/

 

Dokumenty do pobrania