Poniżej przedstawiono podstawowe stawki referencyjne obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie.

Tabela oprocentowania kredytów dostępna jest w placówkach Banku.

Dokumenty do pobrania