Gwarancja zysku i swoboda korzystania

Rachunek oszczędnościowy jest połączeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i lokaty terminowej. Umożliwia on swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków, również za pomocą bankowości internetowej, przy jednoczesnym naliczaniu odsetek.

Warunki i korzyści

1
0 zł za prowadzenie
2
Pierwsza wpłata min. 500,00 zł
3
0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym
4
Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji SGB Mobile