Informacje dodatkowe

ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

Szanowni Państwo,
od dnia 14 września 2019 r. Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 udostępnia środowisko produkcyjne (w tym wsparcie) służące do produkcyjnego połączenia aby umożliwić posiadającym zezwolenie dostawcom (TPP) korzystanie z interfejsów on-line do systemu bankowości internetowej Banku.
Dostęp do środowiska produkcyjnego mogą uzyskać wyłącznie uprawnione podmioty, które posiadają zezwolenie na świadczenie następujących usług płatniczych:

  • inicjowanie transakcji płatniczych
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

W razie zainteresowania dostępem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza.

Zamówienie na dokumentację API i dostęp do środowiska produkcyjnego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udzielony zostanie dostęp do środowiska produkcyjnego.

DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA INTERFEJSU
Przygotowany przez nas interfejs spełnia wymagania dyrektywy PSD2. Udostępniony interfejs umożliwia dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji uprawionym do tego podmiotom TPP.
Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INTERFEJSU
Interfejs API utworzony został zgodnie z Dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2). Jego celem jest udostępnienie bezpiecznego oraz łatwego w użyciu zestawu danych klientów Banku posiadających dostęp do usług bakowości elektronicznej na potrzeby świadczenia usług finansowych wskazanych w Dyrektywie PDS2.
Interfejs Banku jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji Dyrektywy PSD2.
Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS.
Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.
Implementacja umożliwia korzystanie z danych na potrzeby usług:

  • AIS (Account Information Service) – usługa dostępu do informacji o rachunku
  • PIS (Payment Initiation Service) – usługa inicjowania transakcji płatniczej
  • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych podmiotów określanych, jako TPP (Third Party Provider) – uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

LISTA USŁUG
AUTH
– authorizationCode
– authorize
– token
AIS
– deleteConsent
– getAccount
– getAccounts
– getHolds
– getTransactionDetail
– getTransactionsCancelled
– getTransactionsDone
– getTransactionsPending
– getTransactionsRejected
– getTransactionsScheduled
CAF
– getConfirmationOfFunds
PIS
– bundle
– cancelPayments
– cancelRecurringPayment
– domestic
– EEA
– getBundle
– getPayment
– getRecurringPayment
– nonEEA
– recurring
– tax

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INTERFEJSU
W celu uzyskania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.

Zamówienie na dokumentację API Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP, bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

ŚRODOWISKO TESTOWE - SANDBOX

Dla potrzeb TPP (Third Party Provider) przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko testowe Sandbox (w tym wsparcie) służące do testowania połączenia i funkcjonalności, aby umożliwić posiadającym zezwolenie dostawcom świadczącym usługę inicjowania płatności, dostawcom usług płatniczych wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie i dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcom usług płatniczych, którzy złożyli wniosek o stosowne zezwolenie, przetestowanie ich oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych do oferowania usług płatniczych użytkownikom.

Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego w razie zainteresowania dostępem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia.

Zamówienie na środowisko testowe API Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres Sandobox.

INFORMACJE SERWISOWE

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z DOSTEPNOŚCIĄ LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA INTERFEJSU
Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, dokładamy wszelkich starań aby oferować usługi na najwyższym poziomie. Jeśli na etapie testów integracyjnych wystąpią przeszkody uniemożliwiające prowadzenie testów – prosimy o przekazanie informacji w tym temacie. Bank dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniałe problemy.
W celu zgłoszenia zidentyfikowanych problemów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia problemu:

Zgłoszenie problemu API Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Na przesłane zgłoszenie odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

PRZERWY SERWISOWE
Nasze systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, a od 14 września 2019 r. również produkcyjny interfejs PSD2 naszego Banku wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążę się to z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

RAPORTY

Co kwartał będziemy publikować aktualne raporty wydajnościowe dotyczące środowisk dla TPP oraz bankowości elektronicznej, z której korzystają nasi klienci.