Dlaczego warto?

Jest to kredyt przeznaczony finansowanie działalności gospodarczej (w tym rolniczej),  refinansowanie zaciągniętych kredytów w innych instytucjach finansowych związanych z prowadzoną działalnością z wyłączeniem finansowania budowy lub rozbudowy nieruchomości.

Warunki i korzyści

1
wysokie kwoty kredytu
2
długi okres kredytowania
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
możesz przeznaczyć również na dowolny cel

Informacje dodatkowe

Okres kredytowania

Do 15 lat, z zastrzeżeniem:

  • kredyt udzielany na inwestycje związane z nieruchomościami – maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
  • kredyt udzielany na inwestycje związane z zakupem majątku trwałego innego niż nieruchomości – maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
  • kredyt na refinansowanie zadłużenia w innych instytucjach finansowych okres kredytowania nie powinien przekraczać maksymalnego pierwotnego terminu spłaty kredytów refinansowanych z wyjątkiem kredytów z ratą balonową; w takich przypadkach może on zostać wydłużony o dodatkowy okres pozwalający na rozterminowanie spłaty raty balonowej zgodnie z pierwotną amortyzacją całego refinansowanego kredytu, przy czym łączny okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat
  • w pozostałych przypadkach – maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Jeżeli jedna transakcja kredytowa obejmować będzie jednocześnie kilka celów kredytowania, określa się optymalny (proporcjonalny do celów kredytowania) okres kredytowania.

Formy zabezpieczenia kredytu

Na zasadach ogólnych: obligatoryjnie weksel wraz z deklaracją wekslową i  hipoteka na nieruchomości Kredytobiorcy (wpis w dziale IV KW na pierwszym miejscu) na następujących typach nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości w trakcie budowy lub modernizacji):

  • mieszkalne,
  • usługowo-handlowe,
  • biurowe,
  • magazynowe,
  • grunty rolne ( zabudowane lub niezabudowane)

*dopuszcza się możliwości wpisu w dziale IV KW na kolejnym miejscu, jeżeli wpis poprzedzający jest dokonany na rzecz BS Kostrzyn