Możesz skorzystać  z Gwarancji bankowej jako  wygodnego instrumentu wsparcia rozwoju Twojego gospodarstwa oraz utrzymania dobrych relacji z kontrahentami. Podstawowe rodzaje gwarancji to:

  • zabezpieczenie wadium przetargowego,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady (w tym np. płatności czynszu dzierżawnego),
  • spłaty kredytu.

Warunki i korzyści

1
zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahenta
2
atrakcyjne warunki udzielenia gwarancji

Informacje dodatkowe

Przeznaczenie
  • zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę
    ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta
Kwota gwarancji
  • wynika ze złożonego zlecenia, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji.
Maksymalny okres ważności gwarancji
  • do 72 miesięcy