Dlaczego warto?

Środki przeznaczone mogą zostać na sfinansowanie remontu lub inne cele np. przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Warunki i korzyści

1
dogodne warunki kredytowania
2
elastyczny harmonogram spłaty
3
szybka decyzja
4
wcześniejsza spłata bez opłat

Informacje dodatkowe

Dla kogo?

wspólnota mieszkaniowa (WM)

Przeznaczenie kredytu
  • remont
  • inne cele np. przedsięwzięcia termomodernizacyjne
Kwota kredytu

uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego wg historii z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu

Okres kredytowania

do 15 lat

Wkład własny

minimum 10% nakładów inwestycyjnych

Sposób wypłaty kredytu

jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej