Dlaczego warto?

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej, refinansowanie zaciągniętych kredytów w innych instytucjach finansowych związanych z prowadzoną działalnością z wyłączeniem finansowania budowy lub rozbudowy nieruchomości.

Warunki i korzyści

1
wysokie kwoty kredytu
2
długi okres kredytowania
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
możesz przeznaczyć również na dowolny cel

Informacje dodatkowe

Forma zabezpieczenia kredytu

Na zasadach ogólnych: obligatoryjnie weksel wraz z deklaracją wekslową i  hipoteka na nieruchomości Kredytobiorcy (wpis w dziale IV KW na pierwszym miejscu) na następujących typach nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości w trakcie budowy lub modernizacji):

  • mieszkalne,
  • usługowo-handlowe,
  • biurowe,
  • magazynowe,
  • grunty rolne ( zabudowane lub niezabudowane)

*dopuszcza się możliwości wpisu w dziale IV KW na kolejnym miejscu, jeżeli wpis poprzedzający jest dokonany na rzecz BS Kostrzyn

Okres kredytowania

Do 15 lat, z zastrzeżeniem:

  • kredyt udzielany na inwestycje związane z nieruchomościami – maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
  • kredyt udzielany na inwestycje związane z zakupem majątku trwałego innego niż nieruchomości – maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
  • kredyt na refinansowanie zadłużenia w innych instytucjach finansowych okres kredytowania nie powinien przekraczać maksymalnego pierwotnego terminu spłaty kredytów refinansowanych z wyjątkiem kredytów z ratą balonową; w takich przypadkach może on zostać wydłużony o dodatkowy okres pozwalający na rozterminowanie spłaty raty balonowej zgodnie z pierwotną amortyzacją całego refinansowanego kredytu, przy czym łączny okres kredytowania nie może przekroczyć 15 lat
  • w pozostałych przypadkach – maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Jeżeli jedna transakcja kredytowa obejmować będzie jednocześnie kilka celów kredytowania, określa się optymalny (proporcjonalny do celów kredytowania) okres kredytowania.