ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

21 03.2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie – działając zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Banku zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej w następującym terminie:

dnia 4 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 15ºº

 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Kostrzynie ul. Warszawska 4  dla członków zamieszkałych:

Grupa I

Kostrzyn, Brzeźno, Czerlejnko, Czerlejno, Glinka, Gułtowy, Jagodno, Siekierki, Siedlec, Siedleczek, Skałowo, Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Węgierskie, Wróblewo oraz pozostali członkowie tzw. „różni”.

dnia 4 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 19ºº

Restauracja „LATTE” Nekla ul. Rynek 12a  dla członków zamieszkałych:

Grupa II

Barczyzna, Chwałszyce, Gąsiorowo, Gierłatowo, Kokoszki, Mała Górka, Mystki, Nekla, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka, Zasutowo  oraz pozostali członkowie tzw. „różni”.

 

Ustala się następujący porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kostrzynie”.
  4. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, w szczególności:
    • Projektu „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie”.
  5. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie